Sudžuk

Gde može biti bolji čisto juneći proizvod nego tamo gde se uzgajaju najbolja junad – na Zlatiboru. A tradicija spojena sa onom sa Peštera.

Sudžuk

pogledajte naše ostale proizvode